تست رفتارشناسی دیسک DISC با تفسیر کامل

تست رفتارشناسی دیسک DISC با تفسیر کامل

شناخت الگوی رفتاری درست به افراد کمک می کند، تا با توجه به الگوهای رفتاری خود شغل و کارهای مورد علاقه خود را بشناسند و انتخاب کنند. مسلما افراد برای رشد و توسعه فردی خود  باید نقاط قوت و ضعف خود را بدانند و در نهایت در انتخاب شغل و علاقه مندی های خود بهترین تصمیم را بگیرند.

همچنین وقتی افراد بدانند الگوی رفتاریشان چیست، قطعا بهترین و مناسب ترین رفتار را با مدیران، همکاران و اطرافیان خود خواهند داشت.یکی از بهترین راه های رسیدن به این اهداف، انجام تست رفتارشناسی دیسک (DISC) است. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا تست رفتارشناسی دیسک (DISC) را به همراه آموزش نحوه نمره گذاری و تفسیر در اختیار شما افراد علاقه مند به مجموعه آزمون های روانی قرار دهیم.

توضیحات تست رفتارشناسی دیسک (DISC)

تست رفتارشناسی دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است که کاربردهای زیادی در جنبه های مختلف زندگی مانند مسائل خانوادگی و شغلی دارد. مدل رفتاری دیسک توسط ویلیام مارستون در سال ۱۹۲۰ طراحی شده است.

البته او تستی بر مبنای این مدل رفتاری ارائه نکرده بود، تست DISC سال ها بعد طراحی و اجرا شد. بخش بزرگی از طرفداران این تست کسانی هستند که یا از اجرای آزمون دیسک یا از آموزش دیسک کسب درآمد می‌کنند. پیشنهاد می شود تا به آزمون هوش هیجانی شات مراجعه فرمایید.

سوالات تست رفتارشناسی دیسک (DISC)

سوال ۱

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) مهربان، ملایم

۲) متقاعدکننده، مجاب کننده

۳) فروتن،کم حرف، متواضع

۴) خلاق، نوآور، فردگرا

سوال ۲

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) مهربان، ملایم

۲) متقاعدکننده، مجاب کننده

۳) فروتن،کم حرف، متواضع

۴) خلاق، نوآور، فردگرا

سوال ۳

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) جذاب، مورد توجه

۲) همکاری کننده، سازگار

۳) یک دنده، سرکش

۴) دوست داشتنی، دلپذیر

سوال ۴

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) جذاب، مورد توجه

۲) همکاری کننده، سازگار

۳) یک دنده، سرکش

۴) دوست داشتنی، دلپذیر

سوال ۵

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) دنباله رو، پیرو

۲) جسور، شجاع

۳) وظیفه شناس، با وجدان، فداکار

۴) جذاب، شادی آور

سوال ۶

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) دنباله رو، پیرو

۲) جسور، شجاع

۳) وظیفه شناس، با وجدان، فداکار

۴) جذاب، شادی آور

سوال ۷

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) پذیرای ایده های نو

۲) آماده خدمت، کمک کننده

۳) با اراده، مصمم

۴) دلشاد، خوشحال

سوال ۸

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) پذیرای ایده های نو

۲) آماده خدمت، کمک کننده

۳) با اراده، مصمم

۴) دلشاد، خوشحال

سوال ۹

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) خوش گذران، اهل شوخی و خنده

۲) دقیق

۳) پردل و جرات، بی پروا

۴) متعادل،آرام، کسی که دیر به هیجان می آید

سوالات تست رفتارشناسی دیسک (DISC)

سوال ۱۰

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) خوش گذران، اهل شوخی و خنده

۲) دقیق

۳) پردل و جرات، بی پروا

۴) متعادل، آرام، کسی که دیر به هیجان می آید

سوال ۱۱

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) رقابتی، خواهان برنده شدن

۲) با ملاحظه، دلسوز، مراقب

۳) خوش معاشرت، اجتماعی

۴) هماهنگ، موافق، سازگار

سوال ۱۲

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) رقابتی، خواهان برنده شدن

۲) با ملاحظه، دلسوز، مراقب

۳) خوش معاشرت، اجتماعی

۴) هماهنگ، موافق، سازگار

سوال ۱۳

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) ایرادگیر، کسی که دیر قانع می شود

۲) مطیع، حرف شنو

۳) شکست ناپذیر، قاطع

۴) شوخ، با نشاط

سوال ۱۴

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) ایرادگیر، کسی که دیر قانع می شود

۲) مطیع، حرف شنو

۳) شکست ناپذیر، قاطع

۴) شوخ، با نشاط

سوال ۱۵

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) دلیر، نترس، شجاع

۲) الهام بخش، مشوق، انگیزه دهنده

۳) مطیع، فرمانبر

۴) خجالتی، کم حرف

سوال ۱۶

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) دلیر، نترس، شجاع

۲) الهام بخش، مشوق، انگیزه دهنده

۳) مطیع، فرمانبر

۴) خجالتی، کم حرف

سوال ۱۷

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) اجتماعی، کسی که از ارتباط با دیگران لذت می برد

۲) صبور، محکم

۳) متکی به خود، مستقل

۴) آرام، کم حرف

سوال ۱۸

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) اجتماعی، کسی که از ارتباط با دیگران لذت می برد

۲) صبور، محکم

۳) متکی به خود، مستقل

۴) آرام، کم حرف

سوال ۱۹

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) ماجراجو، فرصت طلب

۲) پذیرا، کسی که نسبت به پیشنهادات جدید ذهن بازی دارد

۳) صمیمی، خونگرم، مهربان

۴) متعادل، مانه رو

سوال ۲۰

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) ماجراجو، فرصت طلب

۲) پذیرا، کسی که نسبت به پیشنهادات جدید ذهن بازی دارد

۳) صمیمی، خونگرم، مهربان

۴) متعادل، میانه رو

سوال ۲۱

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) پرحرف

۲) خویشتن دار

۳) قراردادی، کسی که به شیوه مرسوم هر کار، عمل می کند

۴) مصمم، قاطع در تصمیم گیری

سوال ۲۲

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) پرحرف

۲) خویشتن دار

۳) قراردادی، کسی که به شیوه مرسوم هر کار، عمل می کند

۴) مصمم، قاطع در تصمیم گیری

سوال ۲۳

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) مبادی آداب، متقاعد کننده

۲) شجاع، ریسک پذیر

۳) با سیاست، مردم دار

۴) راضی، قانع، خشنود

سوال ۲۴

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) مبادی آداب، متقاعد کننده

۲) شجاع، ریسک پذیر

۳) با سیاست، مردم دار

۴) راضی، قانع، خشنود

سوال ۲۵

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱)  فعال، اقدام کننده، چالشی

۲) اهل تفریح، خوش معاشرت

۳) زود باور، ساده دل

۴) ترسو، کم جرات

سوال ۲۶

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) فعال، اقدام کننده، چالشی

۲) اهل تفریح، خوش معاشرت

۳) زود باور، ساده دل

۴) ترسو، کم جرات

سوال ۲۷

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) محتاط، مراقب

۲) مصمم، قاطع

۳) متقاعدکننده، مجاب کننده

۴) خوش اخلاق، خوش مشرب

سوال ۲۸

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) محتاط، مراقب

۲) مصمم، قاطع

۳) متقاعدکننده، مجاب کننده

۴) خوش اخلاق، خوش مشرب

سوال ۲۹

کدام  یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و ”بهترین توصیف” از رفتار شما است؟

۱) با میل و رغبت، کسی که با دیگران کنار می آید

۲) بی تاب، مضطرب

۳) موافق، راضی

۴) پر شر و شور، مشتاق، سرزنده

سوال ۳۰

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) با میل و رغبت، کسی که با دیگران کنار می آید

۲) بی تاب، مضطرب

۳) موافق، راضی

۴) پر شر و شور، مشتاق، سرزنده

سوال ۳۱

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) خودباور، مطمئن

۲) دلسوز، مهربان، درک کننده

۳) صبور

۴) ستیزه جو، جسور

سوال ۳۲

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) خودباور، مطمئن

۲) دلسوز، مهربان، درک کننده

۳) صبور

۴) ستیزه جو، جسور

سوال ۳۳

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) خوددار، منظم

۲) بخشنده، دست و دل باز

۳) سرزنده، برای بیان حالاتتان از ژست های مختلف(حرکات دست) استفاده می کنید

۴) مصر، سرسخت و پیگیر، کسی که دیر تسلیم می شود

سوال ۳۴

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) خوددار، منظم

۲) بخشنده، دست و دل باز

۳) سرزنده، برای بیان حالاتتان از ژست های مختلف(حرکات دست) استفاده می کنید

۴) مصر، سرسخت و پیگیر، کسی که دیر تسلیم می شود

سوال ۳۵

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) تحسین برانگیز، شایسته تحسین

۲) مهربان، کمک کننده

۳) تسلیم، تن به قضا داده

۴) شخصیت پرتوان، توانمند

سوال ۳۶

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) تحسین برانگیز، شایسته تحسین

۲) مهربان، کمک کننده

۳) تسلیم، تن به قضا داده

۴) شخصیت پرتوان، توانمند

سوال ۳۷

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) با ادب، کسی که احترام را رعایت می کند

۲) متهور، پیشگام

۳) خوشبین، کسی که جنبه مثبت را می بیند

۴) سازگار، کسی که می خواهد دیگران را راضی می کند

سوال ۳۸

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) با ادب، کسی که احترام را رعایت می کند

۲) متهور، پیشگام

۳) خوشبین، کسی که جنبه مثبت را می بیند

۴) سازگار، کسی که می خواهد دیگران را راضی می کند

سوال ۳۹

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) مجادله کننده، مقابله گر

۲) سازگار، منعطف

۳)خونسرد، بی اعتنا

۴) بی خیال، آسان گیر

سوال ۴۰

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) مجادله کننده، مقابله گر

۲) سازگار، منعطف

۳) خونسرد، بی اعتنا

۴) بی خیال، آسان گیر

تحلیل نتایج تست رفتارشناسی دیسک

سوال ۴۱

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) زودباور

۲)راضی، خشنود

۳) خوش بین، کسی که شک نمی کند

۴) آرام، صلح جو

سوال ۴۲

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) زودباور

۲) راضی، خشنود

۳) خوش بین، کسی که شک نمی کند

۴) آرام، صلح جو

سوال ۴۳

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) آرام، صلح جو

۲) با فضل و کمالات، تحصیل کرده

۳) پرانرژی، پرتوان

۴) صبور، باگذشت، آسان گیر

سوال ۴۴

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) آرام، صلح جو

۲) با فضل و کمالات، تحصیل کرده

۳) پرانرژی، پرتوان

۴) صبور، باگذشت، آسان گیر

سوال ۴۵

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) خوش برخورد، معاشرتی

۲) دقیق

۳) صریح، رک گو

۴) خویشتن دار، کم حرف

سوال ۴۶

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) خوش برخورد، معاشرتی

۲) دقیق

۳) صریح، رک گو

۴) خویشتن دار، کم حرف

سوال ۴۷

کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر در مورد شما صدق می کند و بهترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) بی قرار، کسی که نمی تواند به استراحت بپردازد

۲) خوش برخورد، دوست داشتنی

۳) محبوب

۴) منظم، مرتب

سوال ۴۸

کدام یک از گزینه های زیر، کمتر در مورد شما صدق می کند و ضعیف ترین توصیف از رفتار شما است؟

۱) بی قرار، کسی که نمی تواند به استراحت بپردازد

۲) خوش برخورد، دوست داشتنی

۳) محبوب

۴) منظم، مرتب

کاربرد تست رفتارشناسی دیسک (DISC)

افراد و موسسات مختلف، آزمون دیسک را به شکل‌های مختلفی اجرا می‌کنند و یک پرسشنامه استاندارد دیسک که همه دنیا آن را بشناسند و قبول داشته باشند وجود ندارد. حتی نحوه اجرای تست دیسک هم متفاوت است. همچنین پیشنهاد می شود تا به پکیج روانشناسی صنعتی سازمانی مراجعه فرمایید.

کارشناسان مدیریت منابع انسانی، فعالان کوچینگ، مدرسان مذاکره و مدیریت تعارض، متخصصان مهارت های ارتباطی و کارشناسان مدیریت ارتباط با مشتری و… از این تست استفاده می کنند.

تحلیل نتایج تست رفتارشناسی دیسک

تست رفتارشناسی دیسک ویژگی‌های رفتاری انسان‌ها را در چهار بُعد مختلف می سنجد. این چهار مولفه با حروف D و I و S و C آغاز می‌شوند.

تیپ شخصیتی D در این تست افراد تسلط ‌گرا، جسور، قوی، پرشور و جاه طلب هستند. آنها معمولا عمل گرا واقع بین و نتیجه گرا هستند. سریع عمل می کنند و با قاطعیت و بی طرفانه تصمیم می‌گیرند.

افراد با تیپ شخصیتی I مشتاق، شاد و سرزنده هستند. این افراد معمولا هنگام صحبت یا تعامل با دیگران، آسان گیر، غیررسمی و بی‌استرس هستند.

افراد با تیپ شخصیتی S ، در تعامل با دیگران، آرام، صبور و محترم هستند. به ندرت عصبانی یا هیجان زده می‌شوند و برای حفظ محیط صلح‌ آمیز و هماهنگ، تلاش می‌کنند.

افراد با تیپ شخصیتی C در تست شخصیت شناسی دیسک علاقه دارند در رفتار خود هدفمند، شکاک و منطقی باشند. آنها به شدت عمل گرا هستند و اغلب مشکلات خود را با رویکرد واقع گرایانه حل می‌کنند. این تیپ شخصیتی، کم حرف هستند و ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا برای صحبت کردن، به‌اندازه کافی اعتماد کنند. همیشه یکی از این چهار ویژگی در فرد بارزتر است. اما این بدین معنا نیست که الگوهای رفتاری دیگر در فرد مشاهده نمی‌شود.

دسته‌بندی‌ها