رویدادهای مهم رشد در نوباوگی و نوپایی (تولد تا ۲۴ ماهگی)

رویدادهای مهم رشد در نوباوگی

رویدادهای مهم رشد در نوباوگی و نوپایی

در این بخش از پایگاه دانش برنا اندیشان تصمیم براین داریم تا رویدادهای مهم رشد در نوباوگی و نوپایی (تولد تا ۲۴ ماهگی) را در اختیار شما عزیزان و همراهان علاقمند به مباحث روانشناسی قرار دهیم.

در این مقاله به موضوع رویدادهای مهم رشد در نوباوگی و نوپایی (تولد تا ۲۴ ماهگی) در ابعاد مختلف همچون زبان،شناختی،هیجان و عاطفه و … پرداخته می شود.

رویدادهای مهم رشد در نوباوگی

تولد تا ۶ ماهگی

جسمانی

قد و وزن به سرعت افزایش می یابند .

بازتاب ها کاهش می یابند .

مزه های اصلی را تشخیص میدهند و مزه شیرین را ترجیح میدهند .

پاسخ ها به صورت کلاسیک و کنشگر شرطی میشوند .

به محرک هایی که تغییر نمیکنند خو می گیرند .

خواب طبق برنامه روز و شب تنظیم می شود .

سر را بالا نگه میدارد، می غلتد ، به اشیا دسترسی پیدا میکند .

درک محرک های شنیداری و دیداری به صورت منظم .

حالت صورت انسان را تشخیص و ترجیح میدهد ، ویژگی های صورت مادر را تشخیص میدهد .

تسلط بر تعدادی ار روابط چند وجهی مثل دیداری ،شنیداری ،لامسه .


پیشنهاد ویژه:کارگاه کامل آموزشی نظریه های شخصیت

شناختی

تقلید از جلوه های صورت بزرگسالان

تکرار رفتارهای تصادفی که نتایج جالبی دارند .

آگاهی کم از چند ویژگی مادی و دانش عددی ابتدایی .

بهبود حافظه بازشناسی برای رویدادهای دیداری .

توجه ، کارآمد و انعطاف پذیر میشود .

طبقه بندی های ادراکی ، براساس ویژگی های مشابه اشیا .

زبان

ابتدا زمزمه و غان و غون

با مراقبت کننده ای که اشیا و رویدادهای را نام میبرد توجه مشترک برقرار میکند .

هیجانی / اجتماعی

لبخند اجتماعی و خنده پدیدار می شوند .

حالت احساس بزرگسالان را در تعامل رو در رو هماهنگ می کند .

جلوه های هیجانی سازمان یافته می شود ، با رویدادهای محیطی به صورت معنا دار ربط پیدا میکند .

با جا به جا کردن توجه و آرام کردن خود هیجان را تنظیم می کند .

افزایش آگاهی از خود جدا از محیط پیرامون .

۷تا۱۲ ماهگی

جسمانی

برنامه خواب و بیداری شبیه بزرگسالان .

بدون کمک می نشیند ، سینه خیز میرود ،راه میرود .

دسترسی و چنگ زدن از نظر انعطاف پذیری و دقت بهبود می یابد .

بهبود ادراک چند وجهی .

شناختی

به رفتار عمدی یا هدفمند میپردازد .

پیدا کردن شی پنهان شده در یک مکان .

بهبود حافظه یاد آوری که با تقلید از بزرگسالان با اشیا نشان داده میشود .

مسائل ساده را از راه قیاس با مسئله قبلی حل میکند .

اشیا را براساس یک رشته ویژگی های ظریف طبقه بندی می کند .

زبان

غان و غون کردن گسترش می یابد و تعدادی از صداهای زبان گفتاری و الگوهای جامعه زبانی کودک را شامل می شود .

توجه مشترک با مراقبت کننده دقیق تر می شود .

در بازی ها نوبت را رعایت میکند .

درک معنی برخی از کلمات

استفاده از حرکات ایما و اشاره پیش کلامی برای تاثیر گذاشتن بر رفتار دیگران

هیجانی / اجتماعی

لبخند زدن و زبان از نظر فراوانی افزایش می یابند .

افزایش فراوانی و شدت خشم و ترس .

آشکار شدن اضطراب غریبه و اضطراب جدایی

استفاده از مراقبت کننده به عنوان تکیه گاه امن .

دلبستگی واضح به مراقبت کننده آشنا .

درک معنی جلوه های هیجانی

با نزدیک شدن و عقب نشینی از تحریک هیجان را تنظیم می کند .

۱۳تا۱۸ ماهگی

جسمانی

قد و وزن به سرعت افزایش می یابند ولی نه به اندازه سال اول .

راه رفتن هماهنگ تر می شود .

اشیای کوچک را با هماهنگی بهتر دستکاری می کند .

شناختی

بررسی ویژگی های اشیا با تاثیر گذاشتن بر آنها به شیوه های تازه .

جستجوی چندین مکان برای یافتن شی پنهان .

از اعمال بزرگسالان با اشیا با تاخیرهای طولانی و در موقعیت متفاوت تقلید می کند .

توجه مستمر بهبود می یابد .

دسته بندی اشیا در طبقات .

میفهمد که تصاویر میتوانند نماد اشیای واقعی باشند .

زبان

به طور پیوسته به واژگان خود می افزاید .

در پایان این دوره ۵۰ کلمه تولید میکند .

هیجانی / اجتماعی

به بازی با بزرگسالان و خواهر و برادر یا همسن ها می پردازد .

میفهمد که واکنش های هیجانی دیگران ممکن است با واکنش های هیجانی او متفاوت باشند .

پیروی از دستورالعمل های ساده

۱۹تا۲۴ ماهگی

جسمانی

بالا و پایین میپرد ، روی نوک پنجه راه میرود و می دود .

اشیای کوچک را با هماهنگی بهتری دستکاری میکند .

شناختی

مسائل ساده را از طریق بازنمایی ذهنی به صورت ناگهانی حل می کند .

شی پنهان را در حالی که از نظر دور شده پیدا میکند .

با استفاده ار اعمال ساده که در زندگی روزمره تجربه کرده به بازی وانمود سازی می پردازد .

اشیا را از لحاظ مفهومی بر مبنای ویژگی مشترک طبقه بندی می کند .

زبان

۲۰۰تا۲۵۰ کلمه تولید میکند .

دو کلمه را ترکیب میکند .

هیجانی / اجتماعی

هیجانات خودآگاه (شرم ، خجالت ، گناه ، حسادت ، غرور ) پدیدار می شوند .

فراگیری واژگان برای بیان احساسات .

استفاده از زبان برای کمک به تنظیم هیجان .

غیبت های مراقبت کننده را راحت تر تحمل میکند ، کاهش اضطراب جدایی .

تصویر خود را تشخیص میدهد از اسم خودش یا ضمیر شخصی برای اشاره به خود استفاده میکند .

علائم همدلی را نشان میدهد .

خود و دیگران را براساس سن ،جنسیت ، ویژگی های جسمانی ،خوبی و بدی طبقه بندی می کند .

ترجیح اسباب بازی براساس جنسیت .

منبع : برگرفته از کتاب لورا برک

دسته‌بندی‌ها