پکیج آموزش آمار استنباطی به صورت جامع

نوع فایل
Mp4
حجم فایل
1.2 گیگابایت
دسته بندی
300,000 تومان

آمار استنباطی که در زبان انگلیسی به آن Inferential statistics گفته می شود یک روش است که به وسیله آن می توانیم بر اساس مقادیری که از نمونه به دست آورده ایم پارامترهای جامعه را بررسی نماییم. در این قسمت از فروشگاه اینترنتی برنا اندیشان تصمیم داریم تا یکی از جامع ترین پکیج های آموزشی با عنوان پکیج آموزش آمار استنباطی به صورت جامع را در اختیار شما علاقه مندان به یادگیری آمار استنباطی قرار دهیم.

پکیج آموزش آمار استنباطی به صورت پیشرفته

بنابراین اگر شما تصمیم دارید تا به صورت پیشرفته آمار استنباطی را فرا بگیرید این پکیج آموزشی می توانید برایتان بسیار عالی باشد چرا که در این مجموعه به صورت کامل و قدم به قدم آمار استنباطی آموزش داده شده است و شما با مشاهده این مجموعه می توانیم به صورت کامل بر آمار استنباطی مسلط شوید.

آشنایی با آمار استنباطی

همانطور که میدانید در بسیاری از مواقع امکان دسترسی به تمامی افراد یک جامعه وجود ندارد یعنی ما نمی توانیم از تک تک شهروندان یک جامعه بخواهیم که یک پرسشنامه را برای ما تکمیل کنند و یا تمام آن ها در مصاحبه ما شرکت کنند به همین دلیل لازم است تا از نمونه استفاده نماییم که به عبارتی به وسیله نمونه میتوانیم به تخمین کل جامعه بپردازیم.

فیلم آموزش قدم به قدم آمار استنباطی به صورت پیشرفته

بنابراین در رشته هایی مانند روانشناسی و علوم اجتماعی، محققان تصمیم ندارند که گروه های کوچک را مورد بررسی قرار دهند. بلکه هدف اصلی آن است که از طریق بررسی همان گروه کوچک اطلاعات لازم را در مورد کل جامعه به دست بیاورند.


پیشنهاد ویژه : پکیج آموزش کامل روش تحقیق


به عبارتی در چنین پژوهش هایی محقق از یک جامعه بزرگ نمونه ای کوچک را انتخاب می کند و تحقیق خود را بر روی آن ها انجام می دهد و سپس نتیجه به دست آمده را به کل آن جامعه تعمیم می دهند و باور بر این است که نمونه انتخاب شده به شکلی قادر است تا تمام آن جامعه را نشان دهد.

حال موضوعی که بسیار مهم است این است که اگر پژوهشگر بخواهد چنین تعمیمی را انجام دهد می بایست تا از روش های آماری پیشرفته ای که به آنها استنباط آماری و یا همان Statistical inference گفته می شود استفاده کند.

بنابراین اگر بخواهیم از یک جامعه بزرگ یک نمونه کوچک را انتخاب کنیم و سپس تحقیق خودمان را بر روی آن نمونه کوچک انجام دهیم و بعد از آن نتیجه به دست آمده را به تمام آن جامعه نسبت دهیم لازم است تا از روش هایی استفاده نماییم که موضوع استنباط آماری است.

توجه داشته باشید که مفاهیمی مانند جامعه و نمونه در دل این روش قرار دارد. حال نکته ای وجود دارد تحت عنوان نقش احتمال، و زمانی آغاز می شود که ما بخواهیم از آمار توصیفی وارد آمار استنباطی شویم و یا به عبارتی اگر از نمونه به جامعه گذر کنیم بحث مهم احتمال آغاز می شود که به عبارت کلی احتمال یک پل ارتباطی بین آمار توصیفی و آمار استنباطی محسوب می شود.

نگاهی به آمار استنباطی و آمار توصیفی

شایان ذکر است که آمار استنباطی در مقابل آمار توصیفی (descriptive) قرار می گیرد. به طوری که اگر بخواهیم یک پژوهش انجام دهیم می بایست از روش های آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های عمومی و کلی آن جامعه استفاده نماییم. برای مثال برای نشان دادن سن، جنسیت، تحصیلات نمونه های جامعه باید از جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی و تجمعی و میانگین استفاده کنیم. طبق آنچه که گفته شد هدف از آمار توصیفی آن است که با استفاده از سرشماری به محاسبه پارامترهای جامعه بپردازیم.


پیشنهاد ویژه : پکیج آموزش مقاله نویسی ISI به صورت جامع


در آمار استنباطی (inferential) فرد محقق ابتدا مقادیر آماری که از نمونه ها به دست آمده است را محاسبه می کند و بعد از آن به کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آن آماره ها را به تمام پارامترهای جامعه تعمیم می دهد. پژوهشگر برای آنکه داده ها را تجزیه و تحلیل کند و در کنار آن ها فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار دهد از روش های موجود در آمار استنباطی استفاده می کند.

فیلم آموزش کامل آمار استنباطی

با استفاده از سرشماری جامعه آماری می توانیم پارامتر شاخص را به دست آوریم و از یک جامعه n تایی هم شاخصی را به دست آوریم که به آن آماره گفته می شود. به عنوان مثال میانگین جامعه و یا همان µ یکی از پارامترهای مهم جامعه محسوب می شود. چرا که همواره نمی توانیم به میانگین جامعه دسترسی داشته باشیم به همین دلیل در بسیاری از موارد از میانگین نمونه یا همان X̄ که آماره برآورده کننده پارامتر µ است استفاده می شود.

آشنایی با دسته بندی های مختلف آمار استنباطی

به طور کلی می توانیم آمار استنباطی را به دو دسته آمار استنباطی پارامتریک و آمار استنباطی غیر پارامتریک تقسیم کنیم که هر دوی آن ها در حوزه استنباط آماری قرار دارند.

توجه داشته باشید که در روش های پارامتریک همواره فرض بر نرمال بودن داده ها است در حالی که در آمار ناپارامتریک از روش های آماری آزاد از توزیع استفاده می شود.

فنون آمار پارامتریک به شدت تحت تاثیر مقیاس سنجش توزیع آماری جامعه و همچنین سنجش متغیرها قرار دارد. اگر در یک پژوهش متغیرها از نوع اسمی و یا ترتیبی بودند باید از روش های ناپارامتریک استفاده کنید و اگر هم نوع متغیرها فاصله ای و یا نسبی باشند و همچنین فرض شود که توزیع آماری جامعه بهنجار و یا نرمال است باید از روش های آماری پارامتریک استفاده کنیم در غیر این صورت حتما از روش های ناپارامتریک استفاده می شود.


پیشنهاد ویژه : فیلم آموزش نرم افزار SPSS به صورت جامع


در بین جنگ جهانی دوم آمار ناپارامتریک به وجود آمد که در مقابل آمار پارامتریک قرار گرفت. به طور کلی آمار پارامتریک مستلزم پیش فرض هایی در مورد جامعه است که از آن نمونه گیری شده است. به عنوان مثال در آمار پارامتریک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است در حالی که در آمار ناپارامتریک هیچ گونه فرضی راجع به توزیع وجود ندارد. به همین دلیل ما شاهد هستیم که در بسیاری از تحقیقات انجام شده در رشته های علوم انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده می شوند و فاقد توزیع (Free of distribution) هستند از شاخص های آماری ناپارامتریک استفاده شده است.

آزمون فرض و تخمین آماری

توجه نمایید که نقطه آغاز آزمون فرض، فرضیه آماری است. به عبارت کلی فرضیه آماری یک بیان مقداری راجع به پارامترهای جامعه است و همیشه بدون داشتن فرضیه آماری انجام دادن یک آزمون بسیار دشوار و سخت است.

فرضیه آماری

حال لازم است تا با فرضیه های آماری آشنا شویم. باید اشاره شود که فرضیه های آماری به دو دسته تقسیم می شوند.

آزمون فرضیه ها در آمار استنباطی

فرض پوچ یا همان (H0) که به آن Null Hypothesis هم گفته می شود.

فرض بدیل یا همان ادعای آزمون (HA) که تحت عنوان Null Hypothesis شناخته می شود.

فرض آماری چیست؟

به ادعایی درباره یک و یا چند جمعیت مورد بررسی که هم می تواند درست باشد و هم می تواند نادرست باشد فرض آماری گفته می شود. به عبارت ساده تر فرض آماری، یک گزاره و یا یک ادعا در مورد توزیع یک جمعیت یا پارامتر توزیع یک متغیر تصادفی است.

باید بیان شود که فرضیه آماری، به عنوان نقطه آغاز آزمون فرض شناخته می شود و اگر ما یک فرضیه آماری نداشته باشیم نمی توانیم آن را آزمون کنیم. همواره در آزمون های آماری فرضیه صفر مورد آزمون قرار می گیرد که همواره بیان می کند هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.


پیشنهاد ویژه : پکیج آموزش کامل تحلیل آماری و آزمون ها


در مقابل ما با فرض خلاف روبرو هستیم که در واقع همان فرضیه پژوهشی است و می تواند جهت دار و یا غیر جهت دارد باشد. البته به یاد داشته باشید که هیچ گاه نمی توانیم به صورت دلخواه و یا تصادفی فرضیه جهت دار را انتخاب کنیم، و فقط زمانی ما می توانیم فرضیه پژوهشی را به صورت جهت دار تدوین نماییم که تحقیقات قبلی شواهدی را برای آن ارائه کرده باشند.

آموزش صفر تا صد آمار استنباطی

برای تخمین و یا همان آزمون فرض آماری می بایست آماره پژوهش را به شکلی صحیح تعیین نماییم و سپس لازم است تا توزیع آماره را مشخص کنیم. حال برای محاسبه آماره آزمون باید بر اساس توزیع آماره آزمون و داده های به دست آمده از نمونه محاسبه شده اقدام نماییم.

بعد از انجام این کار با توجه به سطح خطا و همچنین نوع توزیع از جداول درج شده در بخش پیوست کتاب های آماری می بایست مقدار بحرانی را محاسبه کنیم و در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و همچنین مقدار بحرانی می توانیم فرضیه و یا سوال فرضیه تحقیق را بررسی کرده و سپس به تحلیل نتایج بپردازیم.

نتیجه گیری

به عبارت کلی ما از آمار استنباطی استفاده می کنیم تا مشخص شود که آیا الگوها و فرایند هایی که از نمونه به دست آمده است در کل آن جامعه نیز کاربرد دارد و یا هیچ کاربردی ندارد. پس با توجه به آنچه گفته شد، آمار استنباطی در مورد پارامترها و ویژگی های مربوط به جامعه آماری تحقیق انجام شده و کیفیت ارتباط میان متغیرها و مفاهیم می باشد.


پیشنهاد ویژه : آموزش صفر تا ۱۰۰ آمار و روش تحقیق


به این ترتیب اگر بخواهیم به تجزیه و تحلیل مقایسه ای و رابطه ای یعنی همان علی – همبستگی بپردازیم می بایست از آمار استنباطی استفاده کنیم.

نکته ای که در خصوص تفاوت آمار استنباطی و آمار توصیفی وجود دارد این است که در آمار توصیفی هیچگاه نمی توانیم نتیجه به دست آمده از نمونه را به تمام آن جامعه آماری تعمیم دهیم. البته ما در آمار توصیفی صرفا می خواهیم ویژگی های نمونه آماری را توصیف کنیم و شاخص های گرایش به مرکز و یا گرایش به پراکندگی آن را بیان کنیم.

با توجه به آنچه گفته شد متوجه شدیم که در آمار استنباطی یا همان آمار تحلیلی ما می توانیم نتیجه به دست آمده از نمونه را به کل آن جامعه آماری تعمیم دهیم.

به طوری که محقق برای آن که به استنباط یک جامعه بپردازد باید با استفاده از خصوصیات گروه نمونه (شاخص های پراکندگی یا مقادیر مرکزی مانند میانگین) به توصیف خصوصیات جامعه بپردازد. به عبارت دیگر مفهوم اساسی در آمار استنباطی، تعمیم پذیری است.

اگر بخواهیم به صورت ساده تر بیان کنیم باید بگوییم که در یک تحقیق از نوع توصیفی ما فقط می توانیم نتایج به دست آمده را به خود آن نمونه ای تعمیم دهیم که تحقیق بر روی آنها انجام شده است در حالی که در آمار استنباطی ما پا را فراتر می گذاریم و تحقیق را بر روی نمونه انجام می دهیم ولی نتیجه را به تمام آن جامعه که نمونه را از آن انتخاب کرده ایم تعمیم می دهیم و در این صورت میتوانیم بگوییم که در آمار توصیفی عدم قطعیت وجود دارد در حالی که در آمار استنباطی همواره ما با قطعیت روبرو هستیم.

راهنمای خرید
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.