طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

در این بخش از پایگاه دانش فروشگاه اینترنتی برنا اندیشان تصمیم داریم تا یکی دیگر از موضوعات روانشناسی با عنوان طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهیم.

طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

در مقاله طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع به صورت کامل با این نوع از طلاق در خانواده آشنا شده و اثرات مخربی که بر روی اعضای خانواده می گذارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

طلاق روانی

تعریف: تلاشی است که برای خلاص کردن خود از رابطه فرساینده و نامطلوب و غیر قابل تحمل که نتیجه ان خرد شدن عزت نفس و از بین رفتن عاطفه است.

کسلر هفت مرحله را برای طلاق روانی درنظر گرفته است:

1- سرخوردگی

2- فرسایش وتخریب رابطه

3- دور شدن از تعهدات نسبت به یکدیگر

4- جدایی جسمانی

5- سوگ در اثر فقدان همسر

6- کار شدید جهت ترمیم زندگی

7- قطع رابطه عاطفی و روانی

طلاق روانی و آسیب های نظام خانواده

آسیب های نظام خانواده ناشی از طلاق روانی

1-ناسازگاری زن و شوهر: دلایل بیشماری داردکه وجه مشترک همه آنها برآورده نشدن انتظارات است.

انتظارات چیست؟ 

الگوهای عملی هستند که هر یک  از دو طرف دیگری  را موظف به تحقق انها میداند و در صورتیکه طرف مقابل آنها را محقق نسازد آزردگی و نارضایتی و در نهایت ناسازگاری و جدایی  پیش میاید.

2-نظام اجتماعی و ناسازگاری زن و شوهر

انسان اجتماعی در نظام اجتماعی، اجتماعی میشود و در واقع رابطه های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی وهنجارهای فرهنگی را درونی میکند.

اگر فرایند اجتماعی ناقص باشد و یا زن شوهر در دو فرایند کاملا متفاوت اجتماعی شده باشند درک صحیحی از وظایف و نقشهای طرف مقابل نخواهد داشت و لذا عدم  درک صحیح میتواند  موجب نا سازگاری  شود.


پیشنهاد ویژه:کارگاه 50 باید و نباید زندگی زناشویی

3-ناسازگاری فرزندان و والدین: به هرحال والدین به یک نسل و فرزندان به نسل دیگری تعلق دارند و هر نسلی در شرایط  اجتماعی و فرهنگی خود اجتماعی میشوند و لذا با هم تفاوت دارند. بعضی اوقات این تفاوتها بیش از حد باعث ناسازگاری فرزندان میشود.

علل وقوع طلاق

علل وقوع طلاق روانی

علل وقوع طلاق عبارت اند از:

 1. ظاهرشدن تدریجی مشکلات مالی
 2. عدم توافق اخلاق و ناسازگاری جنسی
 3. عدم علاقه طرفین مانند ازدواج های تحمیلی
 4. دخالت دیگران
 5. سوء ظن و عدم تمکین

عواملی که وقوع طلاق را افزایش میدهد

عواملی که وقوع طلاق را افزایش میدهد

 • ازدواج در سنین پایین
 • کوتاه بودن طول مدت آشنایی قبل از ازدواج
 • اجتماعی شدن در خانواده ناموفق
 • عدم تاییدازدواج توسط بستگان
 • عدم مشابهت فرهنگی
 • عدم تفهم در ایفای نقشها و وظایف
 • سابقه زندگی شهری

 عواقب و پیامدهای طلاق

 • بزهکاری نوجوانان و جوانان
 • اعتیاد به مواد مخدر
 • افت و ترک تحصیل
 • کاهش میل ازدواج در فرزندان
 • عدم ثبات هیجانی و عاطفی فرزندان
 • بدبینی فرزندان نسبت به آینده

ابعاد مختلف طلاق

ابعاد طلاق

1) طلاق عاطفی : زن و شوهر عواطف خود را از یکدیگر دریغ میدانند.

2) طلاق قانونی : دادگاه قانونی حکم طلاق را صادر میکند.

3) طلاق توافقی : والدین درباره حضانت فرزندان تصمیماتی را اتخاذ میکنند.

4) طلاق اجتماعی : واکنشی اجتماعی از جانب دوستان و آشنایان است.

5) طلاق روانی : خلاص کردن خود از رابطه فرساینده نامطلوب و غیر قابل تحمل.

اثرات طلاق روانی بر روی فرزندان

پیامهایی برای والدین

 1. بدرفتاری با کودکان و نوجوانان شخصیت آنان را متزلزل میکند.
 2. طرح اختلافات در حضور کودکان به سلامت روانی آنان آسیب میرساند.
 3. سلامت روانی کودک در گرو تربیت هماهنگ والدین است.
 4. بدرفتاری زن و شوهر با یکدیگر باعث اضطراب و افسردگی کودکان می شود.
 5. والدین خوب کسانی هستند که غم و شادی فرزندانشان برایشان مهم باشد.
 6. فرزندان دوست داشتن را از والدین یاد میگیرند.

معرفی یار مهربان

کتاب کاش پیش از طلاق می‌دانستم

کتاب کاش پیش از طلاق می‌دانستم

نویسنده: گری چاپمن

ترجمه: زهرا استادیان خانی

تهیه و تنظیم: میترا نمازی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

دسته‌بندی‌ها