چه کسانی کمتر از مرگ می ترسند و با این موضوع کنار می آیند

چه کسانی کمتر از مرگ می ترسند و با این موضوع کنار می آیند

ترس از مرگ موضوعی است که بسیاری از افراد خواهان درک علت آن بوده و به دنبال آن تحقیقات گسترده ای انجام شده است ، گروه برنا اندیشان در این بخش قصد دارد تا مقاله ای تحت عنوان چه کسانی کمتر از مرگ می ترسند و با این موضوع کنار می آیند را با شما علاقه مندان به موضوعات روانشناسی در میان بگذارد ، پس تا انتهای این مقاله با برنا اندیشان همراه باشید.

چه کسانی کمتر از مرگ می ترسند و با این موضوع کنار می آیند

در مقاله چه کسانی کمتر از مرگ می ترسند و با این موضوع کنار می آیند بررسی خواهیم کرد که چرا برخی افراد ترس کمتری نسبت به مقوله مرگ دارند و عده ای دیگر ترس بیشتری دارند.

چه کسانی کمتر از مرگ می ترسند؟

پلی مبهم بین دیدگاه های متفاوت

در روانشناسی، تقابل های قطبی اغلب شباهت های بیشتری نسبت به هم دارند تا اینکه حد وسط یا طیفی از خودشان را به نمایش بگذارند. به عنوان مثال عشق و نفرت را در نظر بگیرید متاسفانه،  از بعضی از افرادی که بیشتر از همه نفرت داریم، آنها کسانی بوده اند که ما آنها را دوست داشتیم و دوست خود میدانستیم و این مورد در مورد عشاق و دوستان و حتی خانواده نیز صدق میکند.

علاوه بر این عشق و نفرت میتوانند باعث شوند افراد کارهایی را به عنوان نمایش های قهرمانانه و یا نمایش های شرورانه و بد  را داشته باشند و به ترتیب ارائه دهند. با این وجود انجام رفتارهای دوسو گرا باعث نمیشود فرد رفتارهایش را تشدید کند. با توجه به یک سری نتایج کاربردی در مطالعه ای با نام MRI (fMRI) که در پلوس وان انجام شده شرح داده است که از دیدگاه شناختی، رابطه نزدیک میان عشق و نفرت گرچه با هم تضاد داشته باشند ممکن است ممکن است یک ارتباط با همپوشانی عصبی بین پوتامن و انسولا را داشته باشند.

پدیده دیگری وجود دارد که میتواند دیدگاه های مخالف قطبی گفته شده در بالا را به هم پیوند دهد و آن ترس از مرگ است،  و این موضوع در یک بررسی سیستماتیک در مجله ای با نام دین، مغز و رفتار منتشر شده است. جاناتان جونگ و همکارانش بر اساس نتایج خود دریافتند که دو دسته افراد بسیار مذهبی و افراد بی خدا از مرگ هراسی ندارند. این رابطه در کسانی وجود داشت که نه تنها به خدا و زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند بلکه به رفتارهای مذهبی از قبیل دعا کردن و به کلیسا رفتن نیز باور داشتند.


پیشنهاد ویژه : پکیج جامع سوگ درمانی به همراه پروتکل


این مورد دیدگاه قدیمی مربوطه را به چالش می کشد از اینکه افراد مذهبی کمتر از افراد غیر مذهبی از مرگ میترسند و شخصی به نام جانگ این موضوع را در مجله به چاپ رسیده هم طرح ساخته بود. همچنین افزود که ممکن است بی خدایی آسایش زمان مرگ را فراهم نماید، افرادی که از مرگ نمی ترسند به دنبال دین هم نیستند.

چرا برخی افراد ترس کمتری از مرگ دارند؟

گرچه ممکن است این موضوع تعجب آور باشد که بی دین ها یک احساس راحتی را در قبال مرگ احساس میکنند، این میتواند بر اساس تئوری مدیریت وحشت از نظر نویسندگان پیش بینی شود، تئوری مدیریت وحشت معتقد است که انسان ها  از طریق یک بحث جهان بینی فرهنگی به زندگی معنا میبخشد ، در واقع با این کار تحقق مرگ و آسیب پذیری از مرگ را کم میکنند. و با پذیرش این گونه سیستم های اعتقادی، انسان ها عزت نفس و معنای وجودیشان را در زندگی حفظ میکنند.

همچنین گفته شده که فرضیه دفاعی تئوری مدیریت وحشت این گونه پیش بینی میکند که اضطراب مرگ در بین افراد بسیار مذهبی و بی دین کمترین حالت و در بین افراد نامطمئن و ممتنع بالاترین را داراست.

به همین ترتیب این فرض که اضطراب مرگ  یک جور انگیزه اعتقادی و مذهبی می باشد میتواند به نوبه خود اضطراب مرگ را کاهش دهد و این موضوع پیش بینی میکند که دینداری با اضطراب مرگ در میان افراد نامعتقد افزایش می یابد و  افزایش دینداری باعث کاهش اضطراب مرگ در بین دینداران می شود.

نکته قابل توجه این هست که همه مطالعات این گونه نمیگویند که افراد مذهبی ترس کمتری از مرگ دارند،  باید گفت 30 درصد این گونه اند. به طور مشخص 18 درصد از مطالعات نشان داده که افراد مذهبی در مقایسه با افراد غیر مذهبی ترس بیشتری از مرگ داشتند و بیش از نیمی از مطالعات نشان داده که هیچ ارتباطی بین دینداری و مرگ وجود ندارد.  این توصیف مخلوط و مبهم نه تنها یک ارتباط ضعیف ایجاد میکند بلکه نشان میدهد که اضطراب مرگ ممکن است بر اساس زمینه ای که فرد دارد متفاوت باشد.

در یک یادداشت مرتبط بیان شده که بیشتر مطالعات در این حوزه در ایالات متحده انجام شده و نمیتوان نتایج را به طور کلی قابل تعمیم دانست. سرانجام ، نویسندگان دریافتند که برخی از مطالعات تمایز بین دینداری ذاتی و بیرونی را ایجاد کرده اند. دینداری ذاتی را ایمان هدایت می کند ، در حالی که دینداری بیرونی با ملاحظات عملی مانند اعتقادات اجتماعی و عاطفی در مورد پایبندی به دین گره خورده است. در طول این تحقیق متوجه شدیم کسانی که دینداری ذاتی داشتند ترس کمتری از مرگ داشتند.

دسته‌بندی‌ها