بررسی تاثیر روایت درمانی در حل مشکلات روانی افراد

بررسی تاثیر روایت درمانی در حل مشکلات روانی افراد

روش های مختلفی برای روان درمانی وجود دارد که روایت درمانی یکی از آن هاست، این روش درمانی بسیار مفید بوده و می تواند در حل مشکلات به افراد کمک کند، ما در این بخش از پایگاه تخصصی برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای تحت عنوان بررسی تاثیر روایت درمانی در حل مشکلات روانی افراد را در اختیار شما افراد علاقه مند به رواندرمانی قرار دهیم، پس اگر شما هم کنجکاو به دانستن در رابطه با تکنیک های درمانی این روش هستید تا انتهای مقاله بررسی تاثیر روایت درمانی با گروه برنا اندیشان همراه باشید.

بررسی تاثیر روایت درمانی در حل مشکلات روانی افراد

در مقاله بررسی تاثیر روایت درمانی در حل مشکلات روانی افراد به شما خواهیم گفت که با استفاده از چه تکنیک هایی می توان مشکلات نهفته ی انسان را واکاوی و درمان کرد.

مروری بر روایت درمانی و بررسی تاثیر روایت درمانی

روایت درمانی نوعی روش درمانی است که به افراد کمک می کند تا در زندگی خود به یک متخصص تبدیل شوند و از آن استقبال کنند. در روایت درمانی ، تأکید بر داستانهایی است که ما توسعه می دهیم و در طول زندگی آن ها با خود حمل می کنیم.

همانطور که ما رویدادها و تعاملات را تجربه می کنیم ، به آن تجربیات معنا می بخشیم و آنها نیز به نوبه خود بر چگونگی دیدن خود و جهان تأثیر می گذارند. ما می توانیم همزمان چندین داستان از جمله داستان های مربوط به عزت نفس ، توانایی ها ، روابط و کار خود را برای مثال پوشش دهیم.

ریشه ها

اگرچه عناصر اصلی در روایت درمانی در انواع روان درمانی ها مورد استفاده قرار می گیرند ، این رویکرد درمانی در درجه اول از طریق نوشته های مایکل وایت و دیوید اپستون ، دو درمانگر مستقر در نیوزیلند که معتقد بودند جدایی مردم از مشکلات آنها مهم است رشد یافت. روایت درمانی که در دهه 1980 توسعه یافت، به دنبال اثرگذاری توانمند و ارائه مشاوره ای است که ماهیتی غیر سرزنش کننده و غیر پاتولوژیک (آسیب زا) دارد.

وایت و اپستون احساس می کردند که مهم نیست که مردم بر روی خودشان برچسب نگذارند یا خود را “شکسته” یا “مشکل” ببینند و یا اینکه در شرایط و الگوی رفتاری خود احساس ناتوانی کنند.

روایت درمانی با در نظر گرفتن سه مولفه اصلی توسعه یافت. موارد زیر زمینه ارتباط بین یک درمانگر روایت و بیمار آنها را ایجاد می کند:

 احترام : با افرادی که در روایت درمانی شرکت می کنند ، به خاطر رشادت هایی که برای روی کار آمدن و کار با چالش های شخصی لازم است، با احترام رفتار می شود و از آنها حمایت می شود.

عدم سرزنش : هیچ تقصیری متوجه بیمار نیست زیرا آنها در داستان های خود، کار می کنند و همچنین آنها تشویق می شوند که دیگران را سرزنش نکنند. در عوض ، شناخت و تغییر داستانهای ناخواسته و غیر مفید در مورد خود و دیگران تمرکز می شود.

بیمار به عنوان یک متخصص: به درمانگران روایی به عنوان یک مرجع مشاوره نگاه نمی کنند، بلکه به عنوان یک همکار در کمک به رشد و بهبودی بیماران هستند. بیماران خود را به خوبی می شناسند و با کاوش در این اطلاعات امکان تغییر روایت آنها فراهم می شود.

مفاهیم کلیدی بررسی تاثیر روایت درمانی

کانون روایت درمانی حول داستانهایی است که ما در درون خود توسعه می دهیم و زندگی خود را طی می کنیم. ما به تجربیات شخصی خود معنا می دهیم و این معانی که به دست ما رسیده یا توسط دیگران به ما وارد شده است ، بر نحوه مشاهده خود و دنیای اطراف تأثیر می گذارد.

روایت درمانی مربوط به داستان های ما است، اعتقاد بر این است که بر افکار و به نوبه خود، تصمیم گیری و رفتارهای ما تأثیر می گذارد .

روایت درمانی بر اساس اصول زیر است:

واقعیت از نظر اجتماعی ساخته می شود. نحوه تعامل ما با دیگران بر نحوه تجربه واقعیت تأثیر می گذارد. این تجربه ها با دیگران به واقعیت شناخته شده ما تبدیل می شوند.

واقعیت تحت تأثیر زبان است (و از طریق آن برقرار می شود). مردم تجربیات را از طریق زبان تفسیر می کنند و افراد می توانند تفسیرهای مختلفی از یک واقعه یا تعامل مشابه داشته باشند.

داشتن یک روایت می تواند به ما در حفظ و سازماندهی واقعیت کمک کند. توسعه یک روایت یا داستان می تواند به ما کمک کند تا تجربیات خود را درک کنیم.

هیچ “واقعیت عینی” وجود ندارد. مردم می توانند واقعیت های مختلفی از یک تجربه داشته باشند. آنچه ممکن است برای ما درست باشد ممکن است برای شخص دیگری صدق نکند.

روایت درمانی نشان می دهد که ما داستان هایی را در طول زندگی خود ایجاد می کنیم که راهی برای درک تجربه هایمان است و می توانیم همزمان داستان های زیادی را با خود حمل کنیم. اگرچه برخی از داستان ها می توانند مثبت و برخی دیگر منفی باشند ، اما همه داستان ها بر زندگی ما در گذشته ، حال و آینده تأثیر می گذارند. همانطور که در روایت درمانی شرح داده شده است ، داستان ها شامل چهار عنصر زیر هستند که با هم کار می کنند:

  • مناسبت ها
  • دنباله دار
  • در طول زمان
  • طبق یک طرح

عوامل بسیاری می توانند در پیشرفت داستان های ما نقش داشته باشند. این عوامل بر چگونگی تفسیر رویدادها یا تعاملات و همچنین معانی ما به آنها تأثیر می گذارند. برخی از عوامل عبارتند از:

  • سن
  • وضعیت اقتصادی اجتماعی
  • وضعیت زمانی
  • قومیت
  • جنسیت
  • هویت جنسی

وقتی به این عوامل می اندیشیم ، احتمالاً اعتقاداتی درباره آنها و معنای آنها برای ما یا تأثیر آنها در جهان داریم. اعتقادات ما پیرامون این چیزها شکل می گیرد که چگونه ممکن است خودمان را ببینیم و آنچه را درباره تجربه یا تعامل به خود می گوییم.

ما هم زمان چندین داستان را با خود حمل می کنیم ، مانند داستان هایی در مورد روابط خود ، زندگی حرفه ای ، نقاط ضعف ، نقاط قوت ، اهداف و موارد دیگر.

روایت درمانی بر کاوش در این داستان ها تأکید دارد ، زیرا آنها می توانند تأثیر بسزایی در تصمیم گیری و رفتار ما داشته باشند.

داستان غالب ما

اگرچه ما می توانیم همزمان چندین داستان را حمل کنیم ، اما به طور معمول یک داستان وجود دارد که غالب تر از داستان های دیگر است. وقتی داستان غالب ما مانع بهترین زندگی مان می شود یا به نظر می رسد تلاش های ما برای رشد و تغییر را خراب می کند ، مسئله ساز می شود. بسیاری از اوقات ، هنگامی که افراد به مشاوره می رسند ، با یک داستان مسلط مسئله ساز مواجه می شوند که باعث درد عاطفی آنها می شود.

یک روایت  درمانگر با بیماران همکاری می کند تا داستان هایی را که درباره خود ، زندگی و روابطشان با خود دارند ، کشف کند. وقتی یک داستان غالب مسئله ساز باشد ، در تعاملات ما با دیگران ، در تصمیم گیری و در الگوهای رفتاری ما ظاهر می شود.

شرح سبک یا نازک

یک داستان مسلط که آن را با خود به همراه داریم ممکن است با قضاوتی آغاز شده باشد که دیگران به ما تحمیل کرده اند ، به ویژه کسانی که ممکن است مانند پدر یا مادر یا مراقب در موقعیت اقتدار یا نفوذی بر ما باشند.

به عنوان مثال اگر در جوانی رفتاری داشتیم که نتیجه آن این بود که والدینی ما را “تنبل” صدا می کند ، ممکن است که خود را تنبل بدانیم و همان برچسب را به داستان خود ببافیم که به سمت تجربیات دیگر برویم. ویژگی تنبل بودن سپس رشد می کند و بخشی از یک داستان غالب برای ما می شود و بر نحوه دیدن خود و نحوه رفتار یا تعامل با دیگران در آینده تأثیر می گذارد.

از این قضاوت های خاص در روایت درمانی به عنوان توصیفات سبک یا نازک یاد می شود و ممکن است همچنان در زندگی ما ادامه یابد و به عنوان نتیجه ای نازک شناخته شود.

در حقیقت ، استفاده از اصطلاح “سبک” برای توصیف این توصیفات و نتیجه گیری خاص به این معنی است که برای شرایط بیرونی که ممکن است در تصمیم گیری و رفتار ما تأثیر بگذارد ، توجه چندانی نمی شود. به محض اینکه چیزی از این دست ایجاد شد، می توان به راحتی تصور کرد که چگونه می تواند با گذشت زمان رشد کند و برای ما مشکل ساز شود.

خود را با مشکلات خود اشتباه می گیریم

اگر خانواده ما به روش خاصی ما مورد قضاوت قرار داده اند، (برای مثال موضوع تنبلی) تکان دادن آن یا بیرون کشیدن برچسب از داستان ما برای ما بسیار دشوار است. ما نه تنها در طول زمان اغلب این را با خود حمل می کنیم ، بلکه اتفاقاتی که باعث می شوند احساس تنبلی کنیم یا به عنوان یک تنبل دیده می شویم همچنان از داستان غالب حمایت می کنند که ما یک فرد تنبل هستیم.

این داستان مشکل ساز می شود ، مانع این می شود که ما بتوانیم تصمیمات سالمی بگیریم که با دقت بیشتری نشان دهد چه کسی هستیم و چه چیزی را ارزیابی می کنیم.

ما جدا شدن از مشکلات خود را دشوارتر می کنیم

در واقع ، ما فکر می کنیم که مشکل ما هستیم. متأسفانه، توصیفات نازک متمرکز بر نقاط ضعف یا نقاطی هستند که ممکن است باور کنیم به آن ها توجهی نمی کنیم. وقتی می خواهیم تصمیماتی اتخاذ کنیم که داستان غالب ما را به چالش بکشد ، ممکن است توسط دیگران، و حتی خود ما ، مورد غفلت واقع شود، زیرا به عنوان یک قاعده و استثنا، دیده می شود. رفتارهای “تنبل” ما ممکن است به حداقل برسد یا نادیده گرفته شود زیرا با داستان غالب ما مطابقت ندارد.

به عبارت دیگر، حتی ممکن است برای تصمیمات خوب یا رفتارهای مثبت مان، ارزشی قائل نشویم، زیرا با داستانی که در مورد اینکه چه کسی هستیم و چه توانایی هایی برای خود تعریف می کنیم مطابقت ندارد.

چگونه روایت درمانی کمک می کند؟

روایت درمانی بر روی این داستان ها تمرکز دارد ، به ویژه داستان های غالب که مشکل ساز هستند و به نظر می رسد مانع از زندگی ما در بهترین زندگی ها می شوند. یک روایت  درمانگر آموزش دیده برای کشف این داستان ها و جستجوی اطلاعاتی که به ما کمک می کند تا این داستان های مسئله دار را به چالش بکشیم ، با افراد همکاری می کند.

از طریق روایت درمانی ، ما می توانیم داستان های جایگزینی را که فرصتی برای به چالش کشیدن قضاوت و کشف سایر اطلاعاتی که در خود داریم حمل می کنیم ، شناسایی کنیم.

اکتشاف از این طریق به ما کمک می کند تا دیدگاه خود را گسترش دهیم ، اعتقادات قدیمی و ناسالم را به چالش بکشیم و ذهن خود را به روی شیوه های جدید زندگی بازتاب دهیم که بیانگر یک داستان دقیق تر و سالم تر است. در درون روایت درمانی ، تأکید شدیدی بر جدایی فرد از مشکل او وجود دارد.

با این کار، فرد شروع به درک این نکته می کند که توانایی چیز جدیدی را دارد. مفاهیم قدیمی و غیر مفیدی که به مرور در داستان های ما بافته شده اند، می توانند به چالش کشیده شوند.

با گسترش دید مردم نسبت به خود و کشف اطلاعات اضافی، می توان فضای خوبی برای تغییرات سالم در افکار، احساسات و رفتارهای ما ایجاد کرد. وقتی فضایی بین ما و مشکل ما ایجاد شود ، بهتر می توانیم بررسی کنیم و انتخاب کنیم که چه چیزی به ما کمک می کند و چه چیزی نه. هدف از روایت درمانی تغییر یک فرد نیست بلکه اجازه دادن به او در زندگی شخصی متخصص است.

تمرینات روایت درمانی

انواع روش ها و تمرینات در روایت درمانی برای کمک به افراد در بهبود و عبور از یک داستان مشکل وجود دارد. برخی از معمول ترین تکنیک ها شامل موارد زیر است:

روایت درمانی چیست و چگونه به افراد کمک می کند

بررسی تاثیر روایت درمانی

قرار دادن روایت ما

یکی از موارد اصلی که یک روایت  درمانگر می تواند به بیمار خود کمک کند این است که شروع به جمع بندی روایت خود کند. با انجام این کار، ما می توانیم صدای خود را پیدا کنیم و وقایع زندگی خود و معانی را که به مرور تجربه کرده ایم – و بنابراین، در مورد خود – کشف کنیم.

برخی از افراد ممکن است از داستان خاصی که در طول زندگی آنها دنبال کرده است، آگاهی نداشته باشند، اما می دانند که چیزی آنها را از داشتن زندگی خوب یا تصمیم گیری مناسب برای خود بازمی دارد. همانطور که داستان آنها کنار هم قرار می گیرد، فرد ناظر داستان خود می شود و با درمانگر به آن نگاه می کند و در تلاش است تا داستان غالب و مسئله دار را شناسایی کند.

خارجی سازی

در حالی که ما از صدا برای تهیه داستان خود استفاده می کنیم ، ناظر خودمان می شویم. ما از این تمرین برای ایجاد فاصله بین خود و مشکلات خود استفاده می کنیم که اصطلاحاً آن را برون سازی می نامیم. وقتی این فاصله بین خود و مشکلمان وجود داشته باشد، بهتر می توانیم تمرکز خود را بر تغییر رفتارهای ناخواسته بگذاریم تا اینکه احساس کنیم مشکل از خود ماست.

در حالی که خارجی سازی را انجام می دهیم، فرصتی خواهیم یافت که می بینیم قادر به تغییر هستیم و احساس قدرت می کنیم تا در جهت بهبودی کار کنیم.

ساختارشکنی

ساختارشکنی برای کمک به مردم در بدست آوردن وضوح داستانشان استفاده می شود. زمان هایی وجود دارد که داستان غالب ما می تواند احساس بزرگ و طاقت فرسایی کند، گویی که هرگز نمی توانیم از زیر آن خارج شویم.

وقتی احساس می کنیم که یک داستان مسئله دار در زندگی ما وجود دارد، ممکن است از جملات کلی استفاده کنیم و در داستان های خود اشتباه بگیریم. یک درمانگر روایتی با ما همکاری می کند تا داستان خود را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنیم، و به ما کمک می کند مشکل خود را روشن کنیم و به آن نزدیک تر شویم.

بررسی تاثیر روایت درمانی

وقتی داستان ما ملموس می شود، گویی که هرگز نمی تواند تغییر کند ، هر ایده ای از داستان های جایگزین از پنجره بیرون می رود. ما می توانیم در داستان خود بسیار گیر افتاده و به آن اجازه دهیم تا بر زمینه های مختلف زندگی ما تأثیر بگذارد و بر تصمیم گیری ، رفتارها ، تجربیات و روابط ما تأثیر بگذارد.

یک روایت  درمانگر می تواند به ما کمک کند تا نه تنها مشکلات خود را به چالش بکشیم بلکه با در نظر گرفتن داستان های جایگزین دیدگاه خود را گسترش دهیم.

آنها ممکن است به ما کمک کنند اطلاعاتی را که مدتهاست با خود حمل می کنیم کشف کنیم اما هرگز اجازه نداده اند که هیچ ارزشی داشته باشند. این اطلاعات می تواند به ما کمک کند تا داستانی سالم و سالم درباره اینکه چه کسی هستیم ، چه چیزی می خواهیم و چه کسی می خواهیم برای خود بسازیم.

یافتن یک فرد روایت درمانگر

روایت درمانی یک رویکرد منحصر به فرد و تخصصی به مشاوره است. فرصت های آموزشی برای درمانگران وجود دارد تا در مورد روایت درمانی و نحوه استفاده از این روش با مراجعه کنندگان بیشتر بدانند.

درمانگرهای داستانی آموزش دیده در سراسر جهان وجود دارند و می توان آنها را از طریق منابع آنلاین مانند مرکز دالویچ ، توسعه یافته توسط وایت و اپستون، بنیانگذاران روایت درمانی یافت.

اگر در مورد روایت درمانی و نحوه استفاده از این روش با مراجعان از درمانگر سوالی دارید ، از پرسیدن آن نترسید. بسیاری از درمانگران از این فرصت استقبال می کنند که شیوه تخصصی مشاوره و چگونگی کمک به آنها را با مردم در میان بگذارند.

درک این نکته که ما از داستان ها برای سازماندهی و درک دنیای خود و تجربیات خود استفاده می کنیم مهم است. به یاد داشته باشیم که کلمات ما چقدر می توانند قدرتمند باشند و چقدر می توانند در تصمیم گیری و رفتار ما تأثیر بگذارند.

روایت درمانی به افراد اجازه می دهد تا نه تنها صدای خود را پیدا کنند بلکه برای همیشه از صدای خود استفاده کنند و به آنها کمک کنند تا در زندگی خود متخصص شوند و به گونه ای زندگی کنند که اهداف و ارزشهای آنها را منعکس کند.

ما بیش از آنچه فکر می کنیم قدرت رشد و تغییر داریم ، به خصوص وقتی صدای خود و داستان خود را داشته باشیم. همانطور که دیوید اپستون ، یکی از توسعه دهندگان روایت درمانی ، اظهار داشته است: “مشکل این است که مشکل وجود دارد. خود شخص مسئله نیست.”

دسته‌بندی‌ها