چشم اندازهای روانشناسی اجتماعی و آشنایی با جنبه های مختلف این علم

چشم اندازهای روانشناسی اجتماعی و آشنایی با جنبه های مختلف این علم

روانشناسی اجتماعی یکی از رشته هایی است که بسیار جذاب بوده و طرفداران زیادی به این علم علاقه مند هستند، این دانش به تاثیرگذاری فرد بر گروه و همچنین تاثیرگذاری گروه بر فرد می پردازد از این رو کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند بیان می کنند که گروه نقش موثری بر افراد دارد. ما در این بخش از پایگاه دانش برنا اندیشان تصمیم داریم تا مقاله ای با عنوان چشم اندازهای روانشناسی اجتماعی و آشنایی با جنبه های مختلف این علم را در اختیار شما علاقه مندان به مباحث روانشناسی قرار دهیم، پس اگر شما هم تمایل دارید بدانید که این حوزه از روانشناسی دارای چه نگرش هایی است تا انتهای مقاله چشم اندازهای روانشناسی اجتماعی با گروه علمی برنا اندیشان همراه باشید.

چشم اندازهای روانشناسی اجتماعی و آشنایی با جنبه های مختلف این علم

در مقاله چشم اندازهای روانشناسی اجتماعی بیان خواهیم کرد که این علم دارای چهار رویکرد و چشم انداز اصلی بوده و با استفاده از این نگرش ها به تفسیر اطلاعات می پردازد.

چشم اندازهای اصلی روانشناسی اجتماعی

آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا مردم وقتی در میان جمع هستند گاهی اوقات متفاوت عمل می کنند؟ یا تا به حال فکر کرده اید که جامعه در کل چگونه رفتار شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ روانشناسان اجتماعی این نوع سوالات را بررسی می کنند اما مانند بسیاری از زمینه های دیگر در روانشناسی، آنها اغلب هنگام مشاهده سوالات مربوط به رفتار اجتماعی از دیدگاه های مختلف استفاده می کنند.برای مطالعه بیشتر به کتاب صوتی روانشناسی اجتماعی مراجعه نمایید.

به عنوان مثال هنگام بررسی مشکلی مانند پرخاشگری، یک محقق ممکن است دیدگاه تکاملی داشته باشد و بررسی کند که چگونه زیست شناسی و وراثت ژنتیکی در رفتار پرخاشگرانه نقش دارند. یک روانشناس اجتماعی دیگر ممکن است از منظر یادگیری اجتماعی به همان مسئله نزدیک شود و سعی کند تأثیرات مختلف محیطی را که در پرخاشگری از جمله خانواده، دوستان و فرهنگ عامه نقش دارد تجزیه و تحلیل کند.

4 دیدگاه اصلی که توسط روانشناسان اجتماعی استفاده می شود

در اینجا چشم اندازهای اصلی روانشناسان اجتماعی بیان می شود:

چشم انداز فرهنگی اجتماعی

این چشم انداز بر اهمیت هنجارها و فرهنگ اجتماعی تأکید می کند پیشنهاد می کند که کودکان رفتار را از طریق تعامل حل مسئله با کودکان و بزرگسالان یاد بگیرند از طریق این تعاملات آنها ارزش ها و هنجارهای جامعه خود را می آموزند.

علم روانشناسی اجتماعی دارای چه اهدافی می باشد

چشم اندازهای روانشناسی اجتماعی

روانشناسان اجتماعی با استفاده از این دیدگاه ممکن است به چگونگی تأثیر هنجارهای فرهنگی و تأثیر اجتماعی بر رفتار اجتماعی بپردازند برای مثال وقتی شخصی مانند پرخاشگری در نظر می گیرید شخصی که این دیدگاه را در نظر می گیرد به چگونگی اجتماعی شدن افراد برای رفتار پرخاشگرانه در شرایط خاص نگاه می کند.

چشم انداز تکاملی

این چشم انداز استدلال می کند که رفتارهای اجتماعی از طریق ژنتیک و وراثت شکل گرفته است و بر نقش زیست شناسی و انتقال ژن در بین نسل ها برای توضیح رفتار فعلی تأکید می کند هنگامی که به یک مشکل اجتماعی مانند پرخاشگری نگاه می کنید یک روانشناس با این دیدگاه در نظر می گیرد که چگونه ژنتیک و تأثیرات تکاملی در ایجاد رفتار نقش دارند.

چشم انداز یادگیری اجتماعی

این چشم انداز بر اهمیت تجربیات بی نظیر در خانواده، مدرسه، اجتماع و غیره تأکید می کند با توجه به این دیدگاه ما رفتارها را با مشاهده و تقلید از رفتار دیگران یاد می گیریم در مثال قبلی ما از پرخاشگری، کسی که از دیدگاه یادگیری اجتماعی استفاده می کند علاقه مند به این است که چگونه مردم رفتارهای پرخاشگرانه را از والدین، ​​همسالان و حتی تأثیرات رسانه ای می آموزند.

دیدگاه اجتماعی شناختی

از یک مدل پردازش اطلاعات رفتار اجتماعی پشتیبانی می کند جایی که ما رفتار دیگران را متوجه می شویم تفسیر می کنیم و قضاوت می کنیم.

تجارب جدید را می توان شبیه سازی کرد (با استفاده از اعتقاداتی که قبلاً برای تفسیر واقعه استفاده شده است) یا با آن سازگار شد (که شامل تغییر باورهای موجود در واکنش به رویداد است) با درک نحوه پردازش اطلاعات می توانیم درک کنیم که الگوهای افکار چگونه رفتار را تحت تأثیر قرار می دهند.

استفاده از چشم اندازها

در حالی که برخی از روانشناسان اجتماعی تمایل به دیدگاه مسلط دارند بسیاری از محققان هنگام پرداختن به یک سوال یا فرضیه از نظریه های مختلف استفاده می کنند محققان می توانند با درک بسیاری از تأثیرات موثر در رفتار اجتماعی از جمله فرهنگ، یادگیری اجتماعی، ژنتیک و تفاوت های فردی، درک عمیق تری از نیروهای تأثیرگذار بر نحوه تفکر و عملکرد افراد در موقعیت های اجتماعی داشته باشند.

دسته‌بندی‌ها