نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی و بررسی آن
23 آذر 1400

نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی و ابعاد آن

سوگیری پس نگری چگونه بر قضاوت انسان تاثیر می گذارد؟
8 آبان 1400

سوگیری پس نگری چگونه بر قضاوت انسان تاثیر می گذارد؟

ناهماهنگی شناختی چیست و چرا در ارزش و نگرش انسان ها تضاد وجود دارد
10 مرداد 1400

ناهماهنگی شناختی چیست و چرا در ارزش و نگرش انسان ها تضاد وجود دارد

آشنایی با مفهوم شناخت و درک روانشناسی شناخت انسان
23 تیر 1400

آشنایی با مفهوم شناخت و درک روانشناسی شناخت انسان

معرفی خطاهای شناختی ذهن
12 مهر 1398

معرفی خطاهای شناختی ذهن و آشنایی با تحریف های شناختی

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت
0