شیوا جعفری

درباره خانم شیوا جعفری

شیوا جعفری هستم کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مشاور ارشد و روان درمانگر اختلالات وسواس، اضطراب، افسردگی و سکس تراپ

شرایط مشاوره

مراجعین محترم لطفاً جهت مشاوره از طریق دایرکت اینستاگرام با من در ارتباط باشید

زمینه های مشاوره من

Responsive Design

خانواه

مشاوره تخصصی در زمینه حل تعارض های موجود در خانواده

Photography

زوج درمانی

مشاوره در زمینه مشکلات زناشویی و زوج درمانی

Creativity

درمان اختلالات

درمان اختلالات وسواس، اضطراب، افسردگی

Advetising

سکس تراپ

مشاوره و درمان در زمینه سکس تراپی و مشکلات جنسی