مریم عادلی

درباره خانم مریم عادلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، روانکاو و درمانگر فردی، متخصص در درمان اختلالات با رویکرد شناختی رفتاری و زوج درمانی با رویکرد میتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب، وسواس، افسردگی، پانیک، استرس و اختلالات جنسی

شرایط مشاوره

مراجعین محترم برای گرفتن وقت مشاوره از طریق واتس آپ پیام دهید

زمینه های مشاوره من

Responsive Design

کودک

مشاوره تخصصی و کودکان و درمان اختلالات دوران کودکی

Photography

خانواده

مشاوره خانواده و درمانگر تخصصی خانواده

Creativity

زوج

زوج درمانگر با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد

Advetising

تحصیلی

مشاوره تخصصی تحصیلی و حل مشکلات مربوط به مدرسه